Διεργασίες εκκένωσης βόθρων

  • admin
  • February 6, 2014 10:28 am

Σηπτική δεξαμενή ή γενικότερα ως βόθρος ορίζεται ο κατάλληλα εκείνος διαμορφωμένος χώρος εντός του εδάφους που ο ρόλος τους είναι να συγκεντρώνει όλα τα λύματα και τα βρώμικα νερά μιας κατοικίας. Ο βόθρος πρέπει να είναι στεγανός σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (εξαιρούνται ορισμένες μόνο περιπτώσεις σε κάποιες περιοχές), πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και απαιτείται να έχει είσοδο εισαγωγής του ειδικού σωλήνα των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες που ειδικεύονται στις εκκενώσεις βόθρων προς αναρρόφηση των ακάθαρτων υδάτων και μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο σημείο με ασφάλεια. Απαιτείται επίσης μετά την εκκένωση να εκτελείται σχολαστικός καθαρισμός τους βόθρου με ειδικές αντλίες εκτόξευσης νερού και τα κατάλληλα απολυμαντικά φάρμακα.

Ένα φλέγων θέμα που σχετίζεται άμεσα με την υγιεινές προδιαγραφές που έχει να προσφέρει ένα σπίτι αποτελεί η ύπαρξη κεντρικού δημόσιου αποχετευτικού συστήματος στο οποίο οδηγούνται  τα απόνερα  χρήσης τουαλέτας, μπάνιου και κουζίνας Σε περίπτωση απουσίας αυτού η παρουσία ενός βόθρου στεγανού θεωρείται απολύτως απαραίτητη και φυσικά με τις απαραίτητες εκκενώσεις βόθρων καθίσταται τότε ως η ιδανική λύση.

Οι λόγοι για τους οποίους το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα δεν εξυπηρετεί κάποιες περιοχές είναι πολλοί και διάφοροι. Η ταχεία ανάπτυξη των οικισμών και των μεγαλουπόλεων χωρίς την κατάλληλη μελέτη αλλά και η αυθαίρετη δόμηση  ίσως είναι οι κυριότερες από αυτές. Συχνά επίσης παρουσιάζεται η δικαιολογία της σύντομης προέκτασης του δικτύου και η σύνδεση όλων των σπιτιών και των καταστημάτων σε αυτό, κατάσταση που αν επιτευχθεί αναμφισβήτητα θα αποτελεί την τέλεια λύση.

Μπροστά στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται ως συνήθως πολλά, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τουλάχιστον στο θέμα υγείας θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι και οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να κινείται σε αυτή την γραμμή.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αδιανόητο να υπάρχουν προάστια στο Νομό Αττικής, όπως επίσης και σε άλλους μεγάλους Δήμους της χώρας που τα σπίτια να διατηρούν στον 21ο αιώνα βόθρους απορροφητικούς και τα λύματα να ποτίζουν την γη και συχνά να μεταφέρονται και στον υδροφόρο ορίζοντα με απρόβλεπτα καταστροφικές συνέπειες για του κατοίκους. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να γίνει αντικατάσταση των βόθρων αυτών από ανοικτού τύπου σε κλειστού – στεγανού τύπου προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ο λόγος που αποφεύγεται και παρατείνεται η παραπάνω μετατροπή είναι ότι μια τέτοια δεξαμενή απαιτεί σε τακτά διαστήματα άδειασμα βόθρου προς αποφυγή απόφραξης,  πράγμα που μεταφράζεται σε επιπλέον οικονομικά έξοδα.

Όσον αφορά το Νομό Αττικής το πρόβλημα είναι πιο έντονο στα Δυτικά όσο και στα Ανατολικά προάστια όπως ενδεικτικά στο Γέρακα, στα Μέγαρα και στο Κορωπί. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και δουλέψουμε προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της Δημόσιας υγείας.


Leave a Reply